ساعت فلش

كد ساعت

جستجو

فرم عمومی اطلاعیه شماره ۲

مدیران محترم دفاتر پیشخوان مشهد :

که تا کنون نسبت به تکمیل فرم عمومی به انجمن مراجعه ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۱۰/۶/۹۳ فرصت دارند اقدام نمایند.حضور صاحب مجوز و یا نماینده تام الاختیار با استنادات قانونی الزامی بوده و بدیهی است در صورت عدم مراجعه هردفتر و نقص مدارک پرونده در دبیرخانه کارگروه در واگذاری خدمات و پاسخگویی به هرنوع استعلام دفتر تجدید نظر و برابر مقررات با آن دفتر رفتار خواهد شد.

لیست دفاتر جهت تمدید

مدیران محترمی که نام آنان در جدول ذیل میباشد با توجه به ماده ۱۰ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت (۳ ماه قبل ازخاتمه اعتبار پروانه )و نزدیک شدن به تاریخ خاتمه اعتبار پروانه هااقدام به تمدید نمایند.شایان ذکر است پروانه هایی که بعد از مهلت مقرر ارسال گرددترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

اطلاعیه

مدیران محترم دفاتر پیشخوان که نام آنان به پیوست در لیست ذیل میباشد جهت دریافت معرفی نامه از انجمن صنفی وتحویل مجوز سریعا” مراجعه و اقدام نمایند .
 

نرخ خدمات آب و فاضلاب ،بیمه سلامت،گازو شهرداری

نرخ خدمات آب و فاضلاب ،بیمه سلامت،گازو شهرداری هت اطلاع و بهره برداری لازم

 

 

 

اطلاعیه مهم

 

اطلاعیه مهم

 

مدیران محترم دفاتر پیشخوان مشهد مقدس
بر اساس ابلاغیه فرماندار محترم مشهد و رئیس کارگروه آن شهرستان دفاتر موظف و مکلفند با مراجعه به انجمن صنفی استان به همراه مهر دفتر نسبت به تکمیل فرم عمومی حداکثر تا تاریخ
۲۷/۵/۹۳ اقدام نمایند.(حضور صاحب مجوز و یا نماینده تام الاختیار با استنادات قانونی الزامی میباشد) بدیهی است در صورت عدم مراجعه هر دفتر و نقص مدارک پرونده در واگذاری خدمات و پاسخگویی به هر نوع استعلام  دفتر تجدید نظر وبرابر مقررات با آن دفتر رفتار خواهد گردید.
 

ثبت نام کارت ملی هوشمند از طریق دفاتر پیشخوان

به اطلاع می رساند: دفاتر محترم متقاضی خدمات ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند که آمادگی تجهیز و تهیه امکانات لازم در این خضوض را دارند میتوانند درخواست خود را بصورت مکتوب حداکثر تا پایان وقت اداری ینج شنبه ۱۶مرداد۱۳۹۳ از طریق نمابر ۸۶۷۲۸۹۷ (انجمن صنفی) ارسال نمایند.

شایان ذکر است با توجه به سرمایه گذاری سنگین جهت تهیه تجهیزات و امکانات لازم و هزینه جاری بالای مورد نیاز جهت این خدمت (حدود ۷۰۰ میلیون ریال) دفاتر محترم می توانند آمادگی خود را بصورت انفرادی یا مشارکتی در ایستگاههایی که از طریق اداره کل محترم ثبت احوال صرفا در شهرستان مشهد تعیین میگردد اعلام نمایند.

لازم بذکر است با توجه به محدودیت زمانی پس از مهلت تعیین شده به هیچگونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

                                                           انحمن صنفی دفاتر پیشخوان استان خراسان

بند “درگاه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت” از اساسنامه سازمان پست حاکمیتی حذف شد.

 

نظر به پیگیری کانون کشوری دفاتر پیشخوان در خصوص بند اضافه شده به سازمان پست حاکمیتی مبنی بر درگاه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت، این بند از اساسنامه مذکور حذف گردیده است.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، دبیرکل کانون کشوری که در جلسه کمیسیون صنایع مجلس حضور یافته بود؛ طی مذاکره با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس و پیگیری موضوع اعلام نمود این بند از اساسنامه حذف گردیده است. در این جلسه همچنین مقرر گردید تا با تعامل بیشتر، توجه جدی تر در قالب قوانین به شبکه دفاتر پیشخوان صورت پذیرد

مدیران محترم  دفاتر پیشخوان ارائه کننده خدمات امور مالیانی

با توجه به فرصت باقی مانده جهت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی  لازم است کلیه دفاتردر فرصت باقیمانده از ۸ صبح لغایت ۲۰ حداکثر تا مورخه ۳۱/۴/۹۳آماده ارائه خدمات به مودیان باشند .قابل ذکر است جهت افطار یک ساعت دفاتر یاد شده تعطیل می باشند.

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان

اطلاعیه

مدیران محترم دفاتر پیشخوان مشهد

نظر به اینکه برخی دفاتر ارائه دهنده خدمات برق فاقد مفاصه حساب سالهای گذشته می باشند لازم است در اسرع وقت به امور برق مناطق خودو شرکت توزیع برق مشهد مراجعه و کم و کاستی مدارک خود راتعیین تکلیف نمایند،بدیهی است در صورت عدم مراجعه نسبت به ارائه این خدمت تجدید نظر خواهد شد.

                                                                                                                                                       انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان

اطلاعیه نرخ خدمات امور مالیاتی

قابل توجه مدیران دفاتر پیشخوان استان :

اطلاعیه های قبلی مبنی بر اعلام نرخ خدمات امور مالیاتی مندرج در سایت انجمن صنفی و همچنین کانون دفاتر پیشخوان صرفا” مربوط به استان تهران  میباشد .